Акаев Жанарбек Кубанычович

Обещания

Акаев Жанарбек Кубанычович

Депутат Жогорку Кенеша

Обещаний: 8
25.00%
75.00%
0.00%