Акаев Жанарбек Кубанычович

Обещания

Акаев Жанарбек Кубанычович

Депутат Жогорку Кенеша

Обещаний: 8
87.50%
12.50%
0.00%