Рита Карасартова: аймактарга бөлүнүүнү саясакта келгенде пайдаланабыз

15.12.2017 08:43

Жаңылыктарга жазылыңыз