Маморгандар

306 402 160
Убадалардын саны: 868
Аткарылды: 18.43%
3 79 10
Убадалардын саны: 92
Аткарылды: 10.87%
2 62 4
Убадалардын саны: 68
Аткарылды: 5.88%
0 43 3
Убадалардын саны: 46
Аткарылды: 6.52%
0 18 2
Убадалардын саны: 20
Аткарылды: 10%
0 9 1
Убадалардын саны: 10
Аткарылды: 10%
1 2 2
Убадалардын саны: 5
Аткарылды: 40%