Маморгандар

307 402 160
Убадалардын саны: 869
Аткарылды: 18.41%
4 103 11
Убадалардын саны: 118
Аткарылды: 9.32%
4 76 5
Убадалардын саны: 85
Аткарылды: 5.88%
2 41 6
Убадалардын саны: 49
Аткарылды: 12.24%
0 21 2
Убадалардын саны: 23
Аткарылды: 8.7%
0 11 1
Убадалардын саны: 12
Аткарылды: 8.33%
1 2 2
Убадалардын саны: 5
Аткарылды: 40%