Маморгандар

306 403 160
Убадалардын саны: 869
Аткарылды: 18.41%
3 87 11
Убадалардын саны: 101
Аткарылды: 10.89%
2 64 4
Убадалардын саны: 70
Аткарылды: 5.71%
0 44 3
Убадалардын саны: 47
Аткарылды: 6.38%
0 19 2
Убадалардын саны: 21
Аткарылды: 9.52%
0 9 1
Убадалардын саны: 10
Аткарылды: 10%
1 2 2
Убадалардын саны: 5
Аткарылды: 40%