Маморгандар

0 12 1
Убадалардын саны: 13
Аткарылды: 7.69%
2 10 0
Убадалардын саны: 12
Аткарылды: 0%
1 1 1
Убадалардын саны: 3
Аткарылды: 33.33%
0 1 0
Убадалардын саны: 1
Аткарылды: 0%
0 1 0
Убадалардын саны: 1
Аткарылды: 0%
0 1 0
Убадалардын саны: 1
Аткарылды: 0%
0 0 0
Убадалардын саны: 0
Аткарылды: 0.00%