Маморгандар

310 401 160
Убадалардын саны: 871
Аткарылды: 18.37%
7 96 19
Убадалардын саны: 122
Аткарылды: 15.57%
6 75 10
Убадалардын саны: 91
Аткарылды: 10.99%
3 38 9
Убадалардын саны: 50
Аткарылды: 18%
0 19 4
Убадалардын саны: 23
Аткарылды: 17.39%
0 14 1
Убадалардын саны: 15
Аткарылды: 6.67%
1 1 3
Убадалардын саны: 5
Аткарылды: 60%