Мурашев Нурбек Мурпазылжанович

Убадалар

Аткарылуу мөөнөтү: 01.08.2017
Айыл чарба министрлиги кант кызылчасы, күрүч, кебез себүү аянтын кеңейтет
аткарылды
Мурашев Нурбек Мурпазылжанович

КР мурдагы айыл чарба, тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министри

Аткарылуу мөөнөтү: 03.10.2017
Айыл чарба министрлигинин үрөн чарбасын түзүү
аткарылды
Мурашев Нурбек Мурпазылжанович

КР мурдагы айыл чарба, тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министри

Мурашев Нурбек Мурпазылжанович

КР мурдагы айыл чарба, тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министри

Убадалардын саны: 8
75.00%
0.00%
25.00%