Кудайбердиева Гульмира Каримовна

Убадалар

Аткарылуу мөөнөтү: 01.02.2019
Мектептерге электрондук каттоо киргизүү
аткарылды
Кудайбердиева Гульмира Каримовна

Мурунуку билим берүү жана илим министри

Кудайбердиева Гульмира Каримовна

Мурунуку билим берүү жана илим министри

Убадалардын саны: 25
12.00%
40.00%
48.00%