Маморгандар

310 401 160
Убадалардын саны: 871
Аткарылды: 18.37%
7 96 19
Убадалардын саны: 122
Аткарылды: 15.57%
6 76 10
Убадалардын саны: 92
Аткарылды: 10.87%
3 38 9
Убадалардын саны: 50
Аткарылды: 18%
0 19 4
Убадалардын саны: 23
Аткарылды: 17.39%
0 15 1
Убадалардын саны: 16
Аткарылды: 6.25%
1 1 3
Убадалардын саны: 5
Аткарылды: 60%