Маморгандар

310 399 160
Убадалардын саны: 869
Аткарылды: 18.41%
6 95 18
Убадалардын саны: 119
Аткарылды: 15.13%
5 72 10
Убадалардын саны: 87
Аткарылды: 11.49%
2 39 9
Убадалардын саны: 50
Аткарылды: 18%
0 19 4
Убадалардын саны: 23
Аткарылды: 17.39%
0 12 1
Убадалардын саны: 13
Аткарылды: 7.69%
1 1 3
Убадалардын саны: 5
Аткарылды: 60%