Маморгандар

310 402 160
Убадалардын саны: 872
Аткарылды: 18.35%
7 98 19
Убадалардын саны: 124
Аткарылды: 15.32%
5 77 11
Убадалардын саны: 93
Аткарылды: 11.83%
3 38 9
Убадалардын саны: 50
Аткарылды: 18%
0 20 4
Убадалардын саны: 24
Аткарылды: 16.67%
0 15 1
Убадалардын саны: 16
Аткарылды: 6.25%
1 1 3
Убадалардын саны: 5
Аткарылды: 60%