Батыралиев Талантбек Абдуллаевич

Убадалар

Аткарылуу мөөнөтү: 27.12.2017
Органдарды алмаштыруу маселесин чечүү
аткарылды
Батыралиев Талантбек Абдуллаевич

КР мурдагы саламаттыкты сактоо министри

Аткарылуу мөөнөтү: 31.12.2037
Медицина тармагында коррупция менен күрөшөм
байкоодо
Батыралиев Талантбек Абдуллаевич

КР мурдагы саламаттыкты сактоо министри

Аткарылуу мөөнөтү: 31.12.2018
Мамлекеттик ооруканаларда дарыканаларды жабуу
байкоодо
Батыралиев Талантбек Абдуллаевич

КР мурдагы саламаттыкты сактоо министри

Батыралиев Талантбек Абдуллаевич

КР мурдагы саламаттыкты сактоо министри

Убадалардын саны: 24
20.83%
37.50%
41.67%