Партиялар

7-чакырылыш
1 104 0
Убадалардын саны: 105
Аткарылды: 0%
0 91 0
Убадалардын саны: 91
Аткарылды: 0%
0 66 0
Убадалардын саны: 66
Аткарылды: 0%
0 42 0
Убадалардын саны: 42
Аткарылды: 0%
1 37 0
Убадалардын саны: 38
Аткарылды: 0%
0 21 0
Убадалардын саны: 21
Аткарылды: 0%
0 19 0
Убадалардын саны: 19
Аткарылды: 0%
0 6 0
Убадалардын саны: 6
Аткарылды: 0%
2 4 0
Убадалардын саны: 6
Аткарылды: 0%
0 3 0
Убадалардын саны: 3
Аткарылды: 0%
0 1 0
Убадалардын саны: 1
Аткарылды: 0%
0 1 0
Убадалардын саны: 1
Аткарылды: 0%
0 0 0
Убадалардын саны: 0
Аткарылды: 0.00%
0 0 0
Убадалардын саны: 0
Аткарылды: 0.00%
0 0 0
Убадалардын саны: 0
Аткарылды: 0.00%
6-чакырылыш
74 0 56
Убадалардын саны: 130
Аткарылды: 43.08%
71 1 35
Убадалардын саны: 107
Аткарылды: 32.71%
60 0 31
Убадалардын саны: 91
Аткарылды: 34.07%
57 0 16
Убадалардын саны: 73
Аткарылды: 21.92%
43 0 24
Убадалардын саны: 67
Аткарылды: 35.82%
43 0 14
Убадалардын саны: 57
Аткарылды: 24.56%