Ата-Мекен 7-чакырылыш

https://talapker.shailoo.gov.kg/ky/party/4/

Партиянын кыскартылган аталышы: «Ата Мекен» ССП.

катталган куну ЕРЮЛ: 16.12.1992

Партиянын тузуу формасы:

Уюштуручулардын жалпы курултайы.

Утавды кабыл алынган куну: 15.12.2006-ж.       

Партиянын регионалдык болумдору: жок

Партиянын туруктуу коллегиялдуу башкаруу органы: партиянын саясий кенеши.

 

«Ата Мекен» саясий социалисттик партиясы

                                                         

Байланыш тел: 0776 13-12-80.

Дареги: Бишкек шаары, Орозбеков кочосу, 110А.

Тел: 0776 13-12-80.

Коомдук кабылдама: Бишкек шаары, Калык Акиев кочосу, 111.

Байланыш тел: 0776 13-12-80.

Официалдуу сайты: atameken.kg

Саясий партиянын торагасы (лидер жонундо кыскача баяндама): Текебаев О.Ч., Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин алты чакырылышынын депутаты. Кыргыз Республикасынын эмгек синирген юристи, мамлекеттик кызматтын I класстагы кенешчиси.

Партиянын негизги идеологиялык багыты: Социал-демократиялык баалуулуктарды жана идеяларды карманат. Авторитардык режим формасындагы саясий радикализмди кабыл албайт. Коз карандысыз, укуктук, социал-демократиялык мамлекетти куруу. Коп партиялуу демократиялык мамлекеттик башкарууну туптоо.

Партиянын башкаруу органдары: Партиянын курултайы, партиянын саясий кенешмеси, партиянын торагасы.

Партиянын жаштар канаты: «Ата Мекен» социалисттик саясий партиясынын жаштар канаты.

Партиянын шайлоолорго катышуусу.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин шайлоосу:

1995-ж;

2000-ж;

2005-ж;

2007-ж;

2010-ж;

2015-ж;

 

Жергиликтуу кенештерге:

2011-2012 -ж;

2016 -ж.