Убада
Мамлекеттик кызмат тутумуна KPI (Key Perfomance Indicator) технологиясын киргизүү, башкача айтканда, ишмердүүлүктү натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрү боюнча баалоо
Убаданын мөөнөтү: 04.09.2020
Аткарылуу мөөнөтү: 01.10.2025
байкоодо

Предвыборная программа 


 

https://atameken.kg/partiya/programma-partii/
Убадалардын саны: 91
0.00%
100.00%
0.00%