Убада
Прокуратураны жоебуз. Функциясынын бир бөлүгүн Юстиция министрлигине өткөрүп беребиз
Убаданын мөөнөтү: 14.09.2020
Аткарылуу мөөнөтү: 01.10.2025
байкоодо

Бул турасында партиянын сайтында жазылан https://talapker.shailoo.gov.kg/ky/party/29/program

Убадалардын саны: 42
0.00%
100.00%
0.00%