Убада
Жарандар (10 миң кол) начар иштеген депутатты кызматынан кетирүүгө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат
Убаданын мөөнөтү: 14.09.2020
Аткарылуу мөөнөтү: 01.09.2025
байкоодо

Бул турасында сайтын программасын да жазылган https://talapker.shailoo.gov.kg/ky/party/29/program

Убадалардын саны: 42
0.00%
100.00%
0.00%